22 groene tips

Wij bieden de dames en heren gemeenteraadsleden onderstaande tips aan. Ook burgers kunnen er mee aan de slag: zij kunnen de raad/de fractie van hun voorkeur aanmoedigen, met één of meer van onderstaande tips aan de slag te gaan. Help mee uw gemeente verder te vergroenen en te kiezen voor een manier van leven die het milieu zo min mogelijk belast! Samenstelling: @BoswachterRob
Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Herfstvreugd

Vorige week heb ik mij –bij windstil weer- tot diep in de nacht vermaakt met het verzamelen van afgevallen bladeren in de buurt. Die heb ik -onder de fluisterzachte klanken van het prachtige ‘Greensleeves’, tussen de planten in de borders van mijn tuin gedrapeerd. Met de hand, dus geen gelazer van een bladblazer. Een zegenrijke klus, vergelijkbaar met goede wijn en iets te eten, tijdens een stichtelijk TV-programma. Dat komt in ons land van joel en jolijt sporadisch voor; zo vloeit het geestrijk vocht als vanzelf met mate…                                                                                                                                        Puur natuur                                                                                                                    Schreiend sla ik geregeld de verrichtingen gade van tuinbezitters die bladeren niet zien als prachtige organische voedingsstof voor de bodem, waardoor hun planten prima groeien en bloeien. Nee, zij storten alles in de groene container. Vervolgens rijden zij in de lente met de auto naar een tuincentrum om daar zakken compost te kopen. Met zulke mensen moet je nou het klimaat zien te redden.                                                                                                     Neem deel aan deze herfstvreugd. Raap blad zoals kinderen kastanjes verzamelen en gloei bij het inzicht dat het welzijn van uw planten uiteindelijk een kwestie is van welbegrepen eigenbelang. http://bit.ly/rtljND

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Hoe ‘groen’ is jouw gemeentebestuur?

Inleiding

Natuurgids Rob Wiewel. Links bovenaan natuurpagina‘Groen’ lèèft! In ieder geval bij veel burgers. Keer op keer blijkt dat zij hun stad (ook) vanwege het groene karakter waarderen. Toch is er nog veel onduidelijk. Zowel bij burgers, als bij politici.

Gemeenteraadsleden/burgers kunnen hun ‘groene’ wethouder veel vragen voorleggen. Daar worden zij wijzer van.  De gestelde vragen en de ontvangen antwoorden kunnen door gemeenteraadsfracties gepubliceerd worden op de website/in de nieuwsbrief/social media, in een persbericht van hun partij/afdeling, zodat burgers kunnen zien dat ‘groen’ echt voor hun partij lèèft en meer is dan een kleur…

De vragenstelling wint natuurlijk aan kracht als het indienen samen met andere fracties gebeurt. Of door een groep burgers.

Onderstaande vragen/ideeën mogen vrijelijk worden gebruikt. Het idee van deze vragenlijst is ontstaan in Zoetermeer. Een aantal vragen heeft daarom ook betrekking op Zoetermeerse situaties/omstandigheden. Veel vragen echter kunnen in elke gemeente worden gesteld. Ingediende vragen en de daarop verkregen reactie(s) graag mailen naar boswachterrob@hotmail.com.

Deze vragenlijst* is een initiatief van de Zoetermeerder Rob Wiewel, bij velen bekend als boswachter Rob. Volgtip: www.twitter.com/@BoswachterRob

De lijst is dynamisch. Het is dan ook aan te raden deze regelmatig te raadplegen.

Tip: lang niet alle antwoorden op vragen worden vrijmoedig door de ambtenaren betrokken bij het groenbeheer, prijsgegeven, is onze ervaring. Blijf vooral vasthouden en aandringen. Het gaat uiteindelijk om openbaar groen. Informatie over beleid, beheer, onderhoud en kosten dient openbaar te zijn. Doe zonodig een beroep op de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur).

*Versie 15 januari 2016.

________________________________________________________________

Deel 1: kappen, aan- en verplant en onderhoud.

1. Hoeveel gemeentelijke straat- en laanbomen worden er jaarlijks in onze gemeente gekapt, bijvoorbeeld in 2015 en/of 2014?

DSC07136-001

1a. Bij hoeveel bomen die in 2017 en/of 2016 gekapt werden, was er sprake van een ziekte, bijvoorbeeld de bloedingsziekte/de iepziekte, de watermerkziekte?

1b. Wat waren in 2017 en/of 2016 de vijf meest voorkomende (dodelijke) bomenziektes?

2. Welke vijf redenen werden in 2017 en/of 2016 het meeste genoemd om de boom/bomen te kappen?

3. Gaat bij de gemeentelijke beoordeling van de kapaanvrage altijd een deskundige ambtenaar van de gemeente ter plaatse?

3a. Zo nee, waarom niet en hoe vaak per jaar gebeurt dat?

4. Hoe vaak per jaar wordt er expertise van buitenaf aangetrokken voor het beoordelen van de kwaliteit, de veiligheid en de toekomstverwachting van een boom/bomen?

4a. Wat waren de meest voorkomende uitkomsten?

5. Hoeveel gemeentelijke straat- en laanbomen werden er in 2015 en/of 2014 nieuw aangeplant?

5a. Is onze gemeente voornemens hieraan in de media vaker aandacht te besteden?

6. Hoeveel gemeentelijke straat- en laanbomen werden er in 2017 en/of 2016 herplant?

6a. Is onze gemeente voornemens hieraan in de media vaker aandacht te besteden?

7. Hoeveel van de aangeplante of herplante bomen sloegen niet aan?

7a. Werden deze bomen vervangen?

8. Waarom worden zo veel bomen (in parken/plantsoenen) ‘in de puberteitsfase’ gehouden, waardoor ze niet kunnen uitgroeien tot volwassen, oude bomen, met de daarbij behorende specifieke biodiversiteit?

9. Waarom worden zo veel bomen opgekroond (wettelijke verplichting voldoende doorrijhoogte), al staan ze niet langs wegen/paden en al is er geen sprake van dood hout?

Bomensnoei 3

9a. Verzoeke er voor te zorgen dat deze ‘vormsnoei’ alleen in bijzondere situaties wordt toegepast (bijvoorbeeld leibomen), zodat bomen hun natuurlijke groei/vorm kunnen behouden.

10. Werken de aannemers en hun medewerkers met een duidelijk, door de gemeente opgesteld beeldbestek, of hebben zij in zekere mate de vrije hand? (In het verleden is het –mede door een onduidelijk gemeentelijk beeldbestek- in het Westerpark op enkele locaties gruwelijk misgegaan en vond er een regelrechte kaalslag plaats. De onderaannemer werd heengezonden, maar de gemeente had ook de hand in eigen boezem moeten steken). Gaarne toelichting.

Foto: voorheen een idyllisch pad met vooral Hazelaars. Nadat de onderaannemer op basis van een beeldbestek tekeer was gegaan, zag het knusse pad er zo uit.  Pad naast de schapenweide in het Westerpark, april 2011.

IMG_1257

10a. Is de gemeentelijke stadsecoloog bij het opstellen van de beeldbestekken en het uitvoeren van de werkzaamheden betrokken, en door controle ter plaatse?

10b. Zo nee, waarom niet?

11. Wat gebeurt er met in Zoetermeer gekapte gemeentelijke bomen? Worden hieruit nog inkomsten verkregen of worden er kosten gemaakt?

12. Lokale natuurorganisaties klagen met enige regelmaat over het gemeentelijke maaibeleid. Vlinders en andere insecten zouden hierdoor tekortkomen, hetgeen niet gunstig kan uitpakken voor de biodiversiteit, waar de gemeente vol op heeft ingezet. Welke maaimethodes en -frequenties worden er gebruikt, waar, en wat zijn de resultaten?

12a. Hoe is de afstemming met de aannemers in deze?

12b. Is er gemeentelijke controle ter plaatse?

13. De gemeente Zoetermeer roept in de media regelmatig inwoners op, stille/enge plekken in de stad bij haar te melden. Kan de gemeente aangeven in hoeveel gevallen in 2015 en/of 2014 de aanpak van deze plekken ten koste is gegaan van openbaar groen en welk groen?

13a. Houd de gemeente op wijkniveau bij wat de aard, omvang en aanpak van dit type melding inhoudt? Zo nee, waarom niet?

14. Welke afspraken met eigen personeel en’/of aannemers zijn er ten aanzien van het groenonderhoud in het algemeen en het aanpakken van ‘onkruid’ in het bijzonder?

______________________________________________________________

Deel 2: kosten. (Denk met name bij deze paragraaf aan de Wet Openbaarheid Bestuur).

Inleiding.

Het groenonderhoud is uitbesteed aan aannemers, omdat dat goedkoper zou zijn dan het onderhoud laten verrichten door eigen personeel. Maar is dat wel zo?

1. Welk budget was er in 2017 en/of 2016 beschikbaar voor gemeentelijk groen, waarbij de uitvoering van het onderhoud werd verricht door aannemers?

2. Welk budget was er beschikbaar in de jaren dat het groenonderhoud (deels) werd verricht door eigen medewerkers?

3. Kan worden aangetoond dat het doel: goedkoper werken door aannemers, ten opzichte van werken door eigen medewerkers, is gerealiseerd?
3a. Zo ja: graag bewijzen. Zo nee: waarom niet?

4. Welke bedragen waren er in 2017 en/of 2016 gemoeid met de aanplant/herplant van bomen?

5. Welk budget voor ‘groen’ is er in 2018 beschikbaar, ten opzichte van 2017 en/of 2016?

______________________________________________________________

Deel 3: overig groen

In Nederland zijn wij bezeten van het idee dat opgeruimd netjes staat. Dat geldt ook voor veel openbaar groen. Natuurlijk is onderhoud nodig. Maar is het echt noodzakelijk dat alle gemeentelijke hagen en heggen kort gehouden worden? En dat alle onkruid verwijderd wordt? Heeft u zich wel eens verdiept in de overeenkomst tussen wilde planten en biodiversiteit, de succesvolle eigentijdse mantra, die ook menig verkiezingsprogramma is binnengeslopen? Wat dacht u van de logica dat het laten staan van onkruid kan leiden tot bloei, tot zaadvorming, tot tafeltje dekje voor diverse vogelsoorten? Laat eens -samen met uw stadsbioloog/-ecoloog inventariseren waar en vaak onkruid wordt verwijderd en waar dat best minder kan. Niet alleen door minder hagen te kortwieken, maar ook door minder gemeentelijke grasveldjes te maaien.

______________________________________________________________

Deel 4: communicatie.

Inleiding.

Vermelding van locatie en reden van voorgenomen bomenkap verschijnen niet duidelijk in de media. Op de gemeentelijke website is die informatie eveneens summier. Burgers weten lang niet altijd wat er in hun straat/buurt met de bomen/het groen gaat gebeuren. In Den Haag wordt op een te kappen boom niet alleen een geel kruis aangebracht, maar ook gemeentelijke informatie over het hoe en waarom van de voorgenomen kap.

1. Burgers willen graag zowel in de media als op de gemeentelijke website kunnen lezen waar, wanneer, en waarom er een boom/bomen wordt/worden gekapt, en het aantal. Per wanneer gaat de wethouder hiervoor zorgen?

2. Omdat niet iedereen over internet beschikt/geen huis-aan-huisbladen ontvangt/overdag geen gelegenheid heeft om de wijkpost te bezoeken, kan niet elke burger op de hoogte zijn van op handen zijnde bomenkap/ingrijpende werkzaamheden in het openbaar groen. De wethouder wordt verzocht hierover voortaan via zijn wijkbeheerders schriftelijk met omwonenden te communiceren.

3. Indien een straatbewoner een kapverzoek voor een gemeentelijke boom/bomen heeft ingediend, moeten omwonenden zich ook over dit verzoek kunnen uitspreken. De gemeente inventariseert de meningen.

4. Wil de gemeente Zoetermeer veel vaker communiceren over kenmerken, eigenschappen en benuttingsmogelijkheden van bomen en ander gemeentelijk groen? Zo ja, per wanneer en op welke wijze gaat de wethouder dat realiseren?

5. Idee: minimaal eens per jaar verzorgt de gemeente Zoetermeer een rondleiding voor belangstellenden, door de Zoetermeerse groengebieden/(wijk)parken, waarbij de beheerder en/of de stadsecoloog tekst en uitleg geeft over beheer en onderhoud, en hun vragen beantwoordt. Deelname op basis van inschrijving.

6. Idee: de gemeente legt en onderhoudt contact met makelaars en woningbouwverenigingen voorziet hen van wijkgebonden informatie over gemeentelijk ‘groen’. Hierbij valt te denken aan folders over wijkgroen, plus wandel- en fietsmogelijkheden.

 

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

‘Onkruid’ welkom

‘Opgeruimd staat netjes’ is al decennia lang het motto dat onze regelzucht vleugels geeft. En oh, wat voelt het ook goed in je hoofd, als de boel lekker aan kant is. Het geeft ruimte, lucht. Het is heerlijk! Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Bomenclub Nederland

Op 31 maart 2017 is Bomenclub Nederland (BN) opgericht en via www.twitter.com/@BomenclubNL als digitaal platform voor bomenliefhebbers van start gegaan. Ook is BN opgericht als reactie op de mateloze bomenkap in ons land, door beheerders vaak verdedigd als ‘onvermijdelijk’, maar niet zelden vermijdbaar en soms zelfs strafbaar.

Eind mei 2017 benaderde BN het onderzoeksprogramma De Monitor en vroeg haar, aandacht te besteden aan deze massale bomenkap. Mogelijk komt het tot een uitzending. Belangrijk is in de eerste plaats dat zo veel mogelijk bomenliefhebbers hun verhalen over (dreigende) bomenkap, die in hun ogen en/of qua omvang, niet nodig is, naar de redactie mailen: demonitor@kro-ncrv.nl.

Kom ook in actie en help mee, heel veel bomen te sparen van een voorgenomen kap. Met uw hulp kan de beoogde uitzending van De Monitor er misschien komen. Dringend verzoek: zegt het voort. En volg ons op Twitter!

Geplaatst in Algemeen | 2 reacties

De man die bomen plantte

Welkom op deze blog ter nagedachtenis aan de Franse schrijver Jean Giono. Hij schreef onder andere het prachtige verhaal ‘L’homme qui plantait des arbres’, in het Nederlands ‘De man die bomen plantte’. Als je dit verhaal gelezen heeft, ga je voor de bijl. Bomenliefhebbers zijn waarschijnlijk helemààl verkocht. Lees verder

Geplaatst in De Man Die Bomen Plantte | 2 reacties

‘Boswachter’ Rob

Veel kinderen, maar ook volwassenen, noemen mij al jaren ‘boswachter’ Rob. Ik draai er als voormalig IVN-natuurgids niet omheen dat ik dat imago zorgvuldig koester.

Als ‘boswachter’ Rob heb ik vele honderden excursies verzorgd voor volwassenen en kinderen. Soms verving ik de boswachter van Staatsbosbeheer. Ik heb al vaak aan ouders uitgelegd dat ‘boswachter’ Rob een eretitel is, en dat ik geen beroepsboswachter ben of was. Ze wilden er niets van weten!

Daarom ben ik ook op Twitter bekend onder die naam. Velen volgen mijn bijna dagelijkse natuurnieuws in woord en beeld via www.twitter.com/@BoswachterRob

Maandelijks verzorg ik de natuurrubriek Buitenleven, in de regionale huis-aan-huiskrant de Postiljon, verspreidingsgebied Zoetermeer en omgeving.

Geplaatst in De boswachter | Een reactie plaatsen