‘Boswachter’ Rob

Veel kinderen, maar ook volwassenen, noemen mij al jaren ‘boswachter’ Rob. Ik draai er als voormalig IVN-natuurgids niet omheen dat ik dat imago zorgvuldig koester.

Lees verder

Geplaatst in De boswachter | Een reactie plaatsen

Maria Quist over de Oostvaardersplassen

Gastauteur Maria Quist (ex-Staatsbosbeheer, ex-Natuurmonumenten, Werkgroep Roofvogels Nederland) geeft haar mening over de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen. Onderstaande tekst is haar volledige verhaal, wat onlangs verkort werd weergegeven in de Volkskrant van 5 februari j.l. .                                                                                                                                                                  Opnieuw een gerechtelijke uitspraak over het beheer van de Oostvaardersplassen (Volkskrant 3 februari j.l.). De edelherten die al op de dodenlijst stonden, krijgen uitstel van executie in afwachting van een nieuw besluit van de Provincie Flevoland. Frans Vera, de geestelijke vader van de Oostvaardersplassen, die in de VK van 24 januari uitgebreid zijn beklag kon doen, kan weer even opgelucht adem halen.                                    Nachtmerrie.                                                                                                                                    Zijn jongensdroom begon steeds meer op een nachtmerrie te lijken. Het was ook wel hoog gegrepen allemaal: een heuse Serengeti in het hart van het dichtbevolkte Nederland. Natuurlijke processen zouden leidend zijn, en hoe de natuur zich op termijn zou ontwikkelen, was op voorhand in rapporten tot in detail vastgelegd.
De natuur hield zich echter niet aan de rapporten en had haar eigen loop. Ruim 30 jaar begrazing leverde een kale vlakte op, waarin de uitgezette grote grazers een kommervol bestaan leiden en de vogelstand dramatisch kelderde. In plaats van een ecologisch hoogwaardig fenomeen werden de Oostvaardersplassen een strijdtoneel voor ecologen, Europese wetgevers, de Provincie Flevoland, beheerders en actievoerders.
Ingrijpen of niet.                                                                                                                     Afschieten of laten verkommeren, is al jaren een discussie op het verkeerde niveau. De vraag moet zijn: had het plan, uitgevoerd door Staatsbosbeheer onder de bezielende leiding van Frans Vera, kans van slagen en hadden de grote grazers er mogen komen. Antwoord: nee, het was een onuitvoerbaar en onzalig plan was, zeker gezien de geografische en maatschappelijke context. Bovendien was het vloeken in de kerk. Wanneer idealisme overgaat in zelfoverschatting, wanneer prestige en geldingsdrang mee gaan spelen, gaat het mis. Zoals alle ambitieuze plannen voor oerrrnatuur, topnatuur, natuur van wereldklasse en andere flauwekul leiden tot destructie, dierenleed en geldverspilling. Natuurlijke processen houden zich niet aan kleinmenselijke beunhazerij.
Aanpassing.                                                                                                                                          Laat de heckrunderen en konikpaarden terugkeren naar waar ze vandaan komen en waar ze in echte steppen kunnen grazen, draven en doodgaan. Laat met een aanpassing in Natura 2000 alles weer tot groei en bloei komen in de Oostvaardersplassen, waarbij niet het maakbaarheidsprincipe richtinggevend is, maar een juist gevoel voor de verhouding mens-natuur. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Maria Quist, Dwingeloo

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Crossen door de bossen

‘Iedere zichzelf respecterende natuurclub bekt dat ze de natuur wil beschermen. Staatsbosbeheer doet dat. Natuurmonumenten doet dat. De provinciale landschappen ook. In de praktijk kom je dan wonderlijke voorbeelden tegen. Bos wordt gekapt om heide te behouden. Dus je beschermt de natuur door andere natuur om zeep te helpen. Om de biodiversiteit te behouden/’herstellen’. Hoe ridicuul wil je het hebben?

Minstens zo kwalijk is de bereidwilligheid van natuurorganisaties om delen van hun gebieden open te stellen voor sportactiviteiten. Alles moet kunnen: trailruns, mountainbikeparcoursen, goed voor je gezondheid. ‘Koop een jaarkaart en wij onderhouden de paden’, lees: beschermen de natuur eromheen. Peperhete quatsch!

Ik hou boswachters/natuurbeheerders steeds mijn stelling voor: ‘De natuur is in de eerste plaats het leefgebied van planten en dieren’. Nog nooit heb ik van een beheerder/boswachter een relevant weerwoord gekregen op deze stelling. Het enige wat eruit komt is: ‘De routes worden met de grootste zorgvuldigheid gekozen, uiteraard wordt kwetsbare natuur ontzien’. de ene soort natuur wordt belangrijker geacht dan de andere. Wat een doorzichtige rechtvaardiging voor het faciliteren van natuurvreemde activiteiten.

In de wintereditie Puur Natuur van Natuurmonumenten, lees ik op de pagina ‘Natuur’: ‘En nu is er ook de Drenthe 200, een extreme marathon voor mountainbikers en cyclocrossers (veldrenners), dwars door het unieke Drentse landschap. Over heidevelden, door bossen en weilanden en klimmen over de flanken van de Hondsrug’.

Hanne Tersmette, tot voor kort nota bene boswachter bij Natuurmonumenten kweelt: ‘Zo’n stuk over het Dwingelderveld vind ik mooi. Mooie singletracks met een fraai uitzicht. Ook het stuk bij de Drentse Aa is schitterend. Een heel ander soort natuur dan ik gewend ben’.

Mijn reactie? Wegwezen met je sportactiviteiten in natuurgebieden. Die doe je maar in de sportschool of elders. Ik haal graag Midas Dekkers aan. Die zegt klip en klaar: ‘Natuur bescherm je het beste door haar met rust te laten’.

Natuurbeheerders: hef die routes op, geef ze terug aan de natuur. Doe aan echte natuurbescherming: laat de natuur met rust. Dan help ik U graag aan nieuwe leden! Wat zegt U? U bent bang voor ledenverlies als U die routes opheft? Misschien levert het U juist wel nieuwe leden op. Echte natuurliefhebbers, bij wie de natuur hoe dan ook voorop staat.

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

De digitale boswachter

Natuuronderwijs op basisscholen is al lang niet meer een vanzelfsprekende zaak. Leerkrachten hebben hun handen vol aan alle onderwijsverplichtingen die de overheid ze oplegt. Toch zal elke leerkracht het belang van natuurkennis bij kinderen onderschrijven. Maar hoe moet dat dan? Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

25+ groene tips

Wij bieden de dames en heren gemeenteraadsleden/commissieleden/wethouders onderstaande tips aan. Ook burgers kunnen er mee aan de slag: zij kunnen de raad/de fractie van hun voorkeur aanmoedigen, met één of meer van onderstaande tips aan de slag te gaan. Help mee uw gemeente verder te vergroenen en te kiezen voor een manier van leven die het milieu zo min mogelijk belast! Samenstelling: @BoswachterRob
Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Hulp voor insecten

Wereldwijd is er een sterke achteruitgang geconstateerd in aantallen en soorten insecten. Ook in Nederland gaat het niet goed, volgens onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Waaròm er sprake is van een dramatische teruggang van aantallen en soorten insecten, weten de onderzoekers niet. Wel zijn er vermoedens. Ook in De wereld draait door werd er aandacht besteed aan dit onderwerp.  Eind maart 2019 kwam bovendien het bericht over de enorme afname van vlinders, de afgelopen ruim 100 jaar: https://bit.ly/2uA28Ez

Lees verder

Geplaatst in Algemeen | 6 reacties

Hoe ‘groen’ is jouw gemeentebestuur?

Inleiding

Natuurgids Rob Wiewel. Links bovenaan natuurpagina‘Groen’ lèèft! In ieder geval bij veel burgers. Keer op keer blijkt dat zij hun stad (ook) vanwege het groene karakter waarderen. Toch is er nog veel onduidelijk. Zowel bij burgers, als bij politici.

Gemeenteraadsleden/burgers kunnen hun ‘groene’ wethouder veel vragen voorleggen. Daar worden zij wijzer van.  De gestelde vragen en de ontvangen antwoorden kunnen door gemeenteraadsfracties gepubliceerd worden op de website/in de nieuwsbrief/social media, in een persbericht van hun partij/afdeling, zodat burgers kunnen zien dat ‘groen’ echt voor hun partij lèèft en meer is dan een kleur… Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

‘Onkruid’ welkom

‘Opgeruimd staat netjes’ is al decennia lang het motto dat onze regelzucht vleugels geeft. En oh, wat voelt het ook goed in je hoofd, als de boel lekker aan kant is. Het geeft ruimte, lucht. Het is heerlijk! Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen